โคเลสเตอรอลขับคราบพลัคอัลไซเมอร์

คอเลสเตอรอลที่ผลิตในสมองมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโรคอัลไซเมอร์ คอเลสเตอรอลที่ผลิตโดยเซลล์ที่เรียกว่าแอสโตรไซต์จำเป็นสำหรับการควบคุมการผลิตอะไมลอยด์เบตา ซึ่งเป็นโปรตีนเหนียวที่สร้างขึ้นในสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โปรตีนสะสมเป็นโล่ที่ไม่ละลายน้ำซึ่งเป็นจุดเด่นของโรค ความพยายามมากมายมุ่งเป้าไปที่แผ่นโลหะด้วยความหวังว่าการถอดหรือป้องกัน

สามารถรักษาหรือป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ การค้นพบใหม่นี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการและสาเหตุที่ทำให้เกิดคราบจุลินทรีย์ และอาจอธิบายได้ว่าทำไมยีนที่เกี่ยวข้องกับคอเลสเตอรอลจึงเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับโรคอัลไซเมอร์ ผลการวิจัยยังให้แนวทางที่สำคัญแก่นักวิทยาศาสตร์ในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ การศึกษานี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมยีนที่เชื่อมโยงกับคอเลสเตอรอลจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาของโรคอัลไซเมอร์ ข้อมูลของเราชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการมุ่งเน้นไปที่การผลิตคอเลสเตอรอลในแอสโตรไซต์และการขนส่งไปยังเซลล์ประสาทเพื่อลดระดับเบต้าของอะไมลอยด์และป้องกันไม่ให้เกิดคราบจุลินทรีย์